Kelionių sutartis

Kelionės sutartį sudaro 3 dalys:

1. Kelionės sąlygos (kiekvienai kelionei skirtingos).

2. Šalių įsipareigojimai (visoms kelionėms tos pačios).

3. Sutarties priedas – pasirinktos kelionės programa (aprašymas).

Šalių įsipareigojimai